آخرین مطالب
خانه » مقالات » مبدل آنالوگ به دیجیتال

مبدل آنالوگ به دیجیتال

مبدل آنالوگ به دیجیتال

مبدل آنالوگ به دیجیتال

A to D

ای تو دی یا همان مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشد که اصطلاح دیگر آن در برخی موارد ای دی سی می باشد

ADC: Analog To Digital Canvertor